Medier på minoritetsspråk

Medier på minoritetsspråk

På stadsbiblioteket i Norrtälje och på biblioteken i Hallstavik och Rimbo finns minoritetsspråkhyllor. Medierna går att reservera till samtliga bibliotek.

Minoritetsspråkhyllorna finns till för att informera, öka kunskap, bevara språk och kultur och skapa förståelse för de nationella minoriteterna.

 

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Uppskattningsvis tillhör cirka 10 procent av befolkningen en nationell minoritet.

 

Biblioteken vill främja och synliggöra Sveriges minoriteter och erbjuder därför medier för barn, unga och vuxna på Sveriges fem minoritetsspråk:

finska

samiska (alla varieteter)

meänkieli

romani chib (alla varieteter)

jiddisch

 

Norrtälje kommun ingick i finskt förvaltningsområde 2012 och därmed har det finska språket en förstärkt ställning i kommunen.

Läs mer om de nationella minoriteterna:

 

Länstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak.html

 

Norrtälje kommun – nationella minoriteter

https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-kommun/nationella-minoriteter/

 

Norrtälje kommun – finskt förvaltningsområde

https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-kommun/suomen---samlingssida/minoritet.se

 

Fria e-medier på minoritetsspråk: 

Kungliga bibliotekets app för e-böcker på romani chib och samiska varieteter: Bläddra  

Digitalt bibliotek med böcker på Jiddisch: Yiddish book centers digitala samling

Barns berättande och skapande på minoritetsspråken:  Polarbibblo

Språk