Språktåget

Språktåget

Barns språkutveckling, tips till föräldrar.

Språktåget ger råd och tips till föräldrar och andra i barns närhet om hur barns tal- och språkutveckling kan stimuleras. Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan utveckla olika delar av sina språk. Några behöver stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på snabbare. Alla kan åka med Språktåget! Läs Språktågets folder med tips på hur vuxna i barns närhet kan stimulera barnets språkutveckling genom att sjunga, läsa, prata och ramsa. 

 

Har du fått en språkbiljett från logopeden? Här kan du söka på de olika språkträningskategorierna för att se vad som finns att låna på biblioteket. Lite längre ned kan du se villka de olika underkategorierna är.

Språk