Kom och ta del av utställningen "Vägar till staden"

Kom och ta del av utställningen "Vägar till staden"

Utställningen "Vägar till staden" tillbaka! Nu kan du se den på biblioteken i Rånäs, Edsbro och Herräng.

"Vägar till staden" är en utställning om vattnets, postens och järnets betydelse för Norrtälje med omgivning och är producerad av Roslagens Sjöfartsminnesförening i samarbete med Norrtälje Muséer och Biblioteken i Norrtälje kommun, som en del av stadens 400-årsjubilerande.

Just nu på Edsbro, Rånäs och Herrängs bibliotek under veckorna 36-42. 
 
Norrtäljes historia börjar som en mötesplats mellan fiskare och bönder. Stadsbildningen sköt fart då Gustav II Adolf 1622 utfärdade privilegiebrev och ville anlägga en gevärsmanufaktur. Tre olika röda trådar kan urskiljas som binder ihop den nya staden med den omgivande landsbygden och skärgården. Det vill vi lyfta fram i en skärmutställning för bibliotek, Sjöfartsmuseet och andra mötesplatser: Vattnets väg – vattenvägen som kommunikationsled Järnets väg – från gruva, via masugn och hytta till gevärsfaktori. Postens väg – Norrtäljebygdens plats längs den Stora Postvägen. Utställningen visas på Väddö bibliotek, Hallstaviks bibliotek och Rimbo bibliotek mellan 29/3 och 6/6. Den kommer sedan att turnera.

Språk