Vad betyder biblioteket för dig?

Vad betyder biblioteket för dig?

Vi skriver en ny biblioteksplan och behöver din hjälp!

Vi skriver en ny biblioteksplan och vill gärna involvera kommuninvånarna. Skriv gärna ett ord, en mening eller en längre text om vad biblioteket betyder för dig. Även du som inte använder biblioteket får gärna bidra!

Formulär

Vad betyder biblioteket för dig? 

Vi kommer plocka citat att använda i den färdiga planen

Språk