Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

När du får ett lånekonto registrerar biblioteket ditt namn, adress, mail, telefonnummer och oftast personnummer i låneregistret. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett lånekonto och använda bibliotekets olika tjänster. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet.

Du kan begära registerutdrag för att se vilka uppgifter Norrtälje bibliotek har om dig. Det kan du göra antingen hos Norrtälje kommuns kontaktcenter eller på norrtalje.se med hjälp av e-legitimation. 
 

Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter.

Sök

Språk