Låneregler

För att kunna låna på något av biblioteken i Norrtälje måste du registrera dig som låntagare. Det kan du göra själv på hemsidan eller komma in på något av biblioteken i Norrtälje och be oss om hjälp. Ta med legitimation.

Bibliotekskort
Det är gratis att skaffa ett bibliotekskort. Du väljer om du vill hämta ut ett kort. Det går fint att låna utan bibliotekskort så länge du är registrerad som låntagare. Ditt bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Norrtälje kommun, inklusive Biblioteksbussen. Bibliotekskortet är en värdehandling och måste spärras om det tappas bort. Kontakta i så fall ditt närmaste bibliotek. Det kostar 10 kronor att ersätta ett borttappat eller trasigt bibliotekskort.

Barn kan skaffa ett bibliotekskort från att de är sex år gamla. Då krävs målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån.

Bibliotekens låneregler kan laddas ner här: Bibliotekets låneregler (pdf)

Biblioteksblankett för att skaffa lånekort till barn och unga under 18 år kan laddas ner här: Blankett (pdf)
 

Dina personuppgifter
Inom Norrtälje biblioteks verksamheter använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.

När du skaffar bibliotekskort har du ett låneavtal med Norrtäljes bibliotek. Biblioteket behöver använda dina personuppgifter så att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. När du får ditt bibliotekskort registrerar biblioteket ditt namn, adress, mail, telefonnummer och oftast personnummer i låneregistret. Norrtäljes bibliotek måste behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker och boka rum samt göra andra ärenden på biblioteket eller vår webbplats. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet.

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system.

Du kan begära registerutdrag för att se vilka uppgifter Norrtälje bibliotek har om dig. Det gör du antingen hos Norrtälje kommuns kontaktcenter eller på norrtalje.se med hjälp av e-legitimation. 

Läs om hur Norrtälje kommun behandlar dina personuppgifter.

Låna
Det är alltid gratis att låna böcker, ljudböcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje. Enda gången som det kostar att låna är om du vill göra ett fjärrlån. Fjärrlån innebär att låna in en bok från ett bibliotek utanför Norrtälje kommun och kostar 15 kronor.

Eftersom alla bibliotek i Norrtälje samarbetar så kan du låna en bok på ett av våra bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat bibliotek inom Norrtälje kommun.

Reservera
Det är gratis att reservera böcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje.

Låna om
Du kan låna om din bok, ljudbok, tidskrift, musik-cd eller talbok så länge ingen annan låntagare har reserverat den. Omlån kan göras högst tre gånger. Filmer och böcker med sju dagars lånetid kan inte lånas om.

Förseningsavgifter
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en påminnelse via mejl eller brev. Du måste även betala en förseningsavgift. Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Vuxna som lånar barn- och ungdomsböcker får inte heller några avgifter på dessa försenade lån.

Ersättning av förkomna medier
Om du inte lämnar tillbaka dina försenade lån blir ditt bibliotekskort spärrat och du kan inte låna igen innan du har betalat dina avgifter. Böcker och andra medier som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. Om du tappat bort eller förstört en bok, till exempel skrivit anteckningar, strukit under i texten eller kladdat ner, kan du komma in och betala den direkt på något av våra bibliotek. Kommunen skickar annars en faktura med dina förseningsavgifter och kostnaden för att ersätta dina förkomna lån. Obetalda fakturor lämnas vidare till Inkasso.

Det är kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om bibliotekens avgifter.

Sök

Språk